Angažirani očevi Active Fatherhood

Angažirani očevi

Projekt “Angažirani očevi” provodi se uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Ciljevi projekta

  1. Izravno potaknuti očeve na preuzimanje aktivnije roditeljske uloge te unaprijediti njihove kapacitete za to putem edukacije, informiranja i razmjene iskustava s drugim očevima, kao i kroz pozitivnu i poticajnu komunikacijsku kampanju.
  2. Potaknuti poslodavce da usvoje i provode upravljačke prakse koje potiču očeve na korištenje beneficija namijenjenih ispunjavanju obiteljskih obveza te im olakšavaju ravnopravno sudjelovanje u brizi o obitelji putem izravnog podizanja svijesti poslodavaca, razvoja edukacijskih alata za zaposlene, te kroz sustavno mjerenje i praćenje učinaka kroz proces certificiranja MAMFORCE© i DADFORCE©
  3. Doprinijeti osvještavanju javnosti, te unapređenju javne politike u ovom području osiguranjem empirijskih podataka, na temelju kojih se mogu definirati učinkoviti ciljevi i metode, te javnom kampanjom o ravnopravnom roditeljstvu.

Aktivnosti projekta

 

Projektom “Angažirani očevi” se želi razviti osobne kapacitete zaposlenih očeva te stvoriti poticajno okruženje za njihov veći angažman u roditeljskoj ulozi i obiteljskim obvezama. Na individualnoj razini, očevi će dobiti pristup informacijama i vještinama koje će im omogućiti bolje snalaženje u ispunjavanju obiteljskih obveza. Projektne aktivnosti usmjerene na poslodavce i komunikacijska kampanja usmjerena općoj javnosti namijenjeni su tome da dodatno potaknu i motiviraju očeve na preuzimanje aktivnije uloge u tom području.

Očekivani rezultati

  1. Istražiti, analizirati, objaviti i diseminirati podatke o korištenju postojećih aranžmana namijenjenih ostvarivanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života u kompanijama, te o mišljenjima, stavovima i preporukama zaposlenih očeva o najkorisnijim beneficijama povezanima s ovim područjem.
  2. Izraditi program obuke i edukacijski materijal namijenjen zaposlenim očevima, primijeniti ga u pilot programu u 6 radionica te ih objaviti u obliku webinara i pripadajućih edukacijskih materijala.
  3. Provesti afirmativnu i interaktivnu komunikacijsku kampanju namijenjenu promoviranju aktivne uloge očeva u podmirivanju obiteljskih obveza.

Nositelj projekta

Partner na projektu

Sufinancira

 

Vrijeme provedbe: 1. listopada 2022. – 30. rujna 2023.

Edukativne radionice za očeve

IBM Angažirani očevi Active Fatherhood
Angažirani očevi Poslovna inteligencija Active Fatherhood
Angažirani očevi SPAN Active Fatherhood workshopSPAN

Novosti

angažirani očevi Etelka Kožar, Diana Kobas Dešković, Dragica Ratković Active Fatherhood Research Results
IBM Angažirani očevi Active Fatherhood
Angažirani očevi Poslovna inteligencija Active Fatherhood